Blog

O komunikacji

Słowo komunikacja pochodzi od łacińskiego czasownika „communicare” i oznacza tyle, co informować, pozwolić na wzięcie udziału w czymś, połączyć. Trudno w tym miejscu […]