Blog

Feedback – zmora naszych czasów czy szansa?

Bez względu na to, co czytam lub słyszę, wszędzie nieustannie przewija się temat „przekazywania” lub „przyjmowania feedbacku”. Wcześniej nasi przełożeni, rodzice i nauczyciele […]

O komunikacji

Słowo komunikacja pochodzi od łacińskiego czasownika „communicare” i oznacza tyle, co informować, pozwolić na wzięcie udziału w czymś, połączyć. Trudno w tym miejscu […]

Imigracja a interkulturowa rzeczywistość

Przyjemną formą spotkań interkulturowych we własnym kraju są turyści: przyjeżdżają, zostawiają pieniądze i odjeżdżają. Mniej przyjemnym przejawem interkulturowości są imigranci: przyjeżdżają, nie mają […]