Osobowość przywódcy a przewodzenie

Celem tego seminarium jest zrozumienie zarówno podstaw zarządzania zakotwiczonych w osobie prowadzącego, jak i podstaw zarządzania jako wyrazu świadomie kreowanej kultury przedsiębiorstwa.

Biblijne postacie podejmujące wyzwanie zarządzania i dokonywania zmian są obrazami i metaforami dla działań managerskich w Tu i Teraz.”

Księgi Mojżeszowe trafnie ujmują istotę managementu i pokazują dynamikę relacji między kierującym i kierowanym.

Łatwa zrozumiałość i „odmienność“ powoduje wysoką zapamiętywalność szkolenia, wysoką percepcję omówionych tematów oraz ich refleksję.

Szkolenia interkulturowe

Zamów teraz nasze szkolenie 'Różnice Kulturowe w Europejskim Biznesie’ i zyskaj przewagę konkurencyjną w świecie współpracy międzynarodowej. Często myślimy, że kultury zawodowe w Europie są podobne, ale rzeczywistość ukazuje nam bogactwo subtelnych, a zarazem zdradzieckich różnic. Dla licznych firm, brak uwagi wobec tych subtelności może skutkować nie tylko stresem i utratą czasu, lecz także znacznymi stratami finansowymi.

Nasze szkolenie oferuje praktyczną ocenę kluczowych pojęć takich jak 'dobra praca’, 'samodzielność’, 'odpowiedzialność’ czy 'dobra komunikacja’, biorąc pod uwagę kulturowe tło uczestników współpracy. Dzięki pracom nad konkretnymi przykładami i doświadczeniami, uczestnicy zdobywają wiedzę, która prowadzi do lepszego zrozumienia mentalności współpracowników, co z kolei umożliwia bardziej skuteczną interpretację codziennych problemów zawodowych.

Moje doświadczenia z życia codziennego w Polsce i Niemczech oraz wieloletnia praktyka zawodowa w Niemczech są gwarancją solidnego przekazu wiedzy z zakresu międzykulturowego zarządzania. Nie pozwól, aby subtelności kulturowe zaskoczyły Cię w międzynarodowych projektach. Zamów teraz nasze szkolenie i zabezpiecz sukces swojego przedsiębiorstwa.”

Coaching

„Jedna z mądrości, której wartości niejednokrotnie pomijamy, brzmi: Każdy problem stanowi problem relacji” – tak stwierdził Dr. Boudewijn Vermeulen.

Wpływ jakości relacji w kontekście współpracy jest często niedoceniany. Niemniej jednak, gdy relacje nie funkcjonują, zawiłości stają się wyzwaniem dla każdego projektu, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym.

Metoda coachingowa, którą przywołuję, oferuje niezwykłą szansę na spojrzenie i wyjaśnienie kwestii relacyjnych, które często skrywają się za pozornie obiektywnymi zarzutami. Uzyskane w ten sposób pole widzenia otwiera drzwi do opuszczenia utrwalonego status quo i wyznaczania nowych ścieżek rozwiązania oraz stylów zachowań.

Ta metoda doskonale sprawdza się zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym.

Edukacja coachingowa, jaką ukończyłam, obejmuje InterNational Leadership & InterCultural Coaching Program zgodnie z Metodą von Vermeulen. Charakteryzuje się ona integracją pracy nad ciałem w proces coachingowy, co dodatkowo wzbogaca i pogłębia nasze zrozumienie relacyjnych aspektów rozwiązywania problemów.