Sukces każdego przedsiębiorstwa zależy między innymi od tego, jak jego kultura przekłada się na jego codzienność.

Osobowość przywódcy a przewodzenie

"Dzieciom opowiada się historie, aby je uśpić, dorosłym, aby ich obudzić. Ponadczasowa historia Mojżesza stanowi niezgłębione źródło inspiracji dla współczesnych przywódców. Pozwól, aby ta opowieść o Mojżeszu obudziła Cię i stała się dla Ciebie niekończącym źródłem inspiracji."

Szkolenia interkulturowe

Szkolenia o kulturowym aspekcie współpracy
Rozumienie różnic kulturowych jest coraz bardziej istotne, co sprawia, że kompetencje interkulturowe stają się jednym z kluczowych elementów dzisiejszych umiejętności.

Coaching

Relacje interpersonalne są często pomijane, jednak ich jakość odgrywa istotną rolę w efektywności pracy zespołowej. Kiedy nie są w pełni funkcjonalne, stają się barierą dla projektów, również tych o międzynarodowym charakterze.

Istotne informacje - bezpośrednio z praktyki

Barbara Dudkowski; trenerka i coach ds. kompetencji interkulturowych, specjalizująca się w komunikacji między Europą Środkowo-Wschodnią a Niemcami oraz krajami niemieckojęzycznymi. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji przywódczych z wykorzystaniem metody storytelling. W ramach coachingu wspiera menedżerów oraz pracowników pracujących na arenie międzynarodowej oraz imigrantów w Niemczech.

Systemic supervision & coaching by ISYS; www.isys-bayern.de

isys