Osobowość przywódcy a przewodzenie

Celem tego seminarium jest zrozumienie zarówno podstaw zarządzania zakotwiczonych w osobie prowadzącego, jak i podstaw zarządzania jako wyrazu świadomie kreowanej kultury przedsiębiorstwa.

Biblijne postacie podejmujące wyzwanie zarządzania i dokonywania zmian są obrazami i metaforami dla działań managerskich w Tu i Teraz.”

Księgi Mojżeszowe trafnie ujmują istotę managementu i pokazują dynamikę relacji między kierującym i kierowanym.

Łatwa zrozumiałość i „odmienność“ powoduje wysoką zapamiętywalność szkolenia, wysoką percepcję omówionych tematów oraz ich refleksję.