Istotne informacje – bezpośrednio z praktyki

Barbara Dudkowski; trenerka i coach ds. kompetencji interkulturowych, specjalizująca się w komunikacji między Europą Środkowo-Wschodnią a Niemcami oraz krajami niemieckojęzycznymi. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji przywódczych z wykorzystaniem metody storytelling. W ramach coachingu wspiera menedżerów oraz pracowników pracujących na arenie międzynarodowej oraz imigrantów w Niemczech.