Coaching

„Jedna z mądrości, której wartości niejednokrotnie pomijamy, brzmi: Każdy problem stanowi problem relacji” – tak stwierdził Dr. Boudewijn Vermeulen.

Wpływ jakości relacji w kontekście współpracy jest często niedoceniany. Niemniej jednak, gdy relacje nie funkcjonują, zawiłości stają się wyzwaniem dla każdego projektu, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym.

Metoda coachingowa, którą przywołuję, oferuje niezwykłą szansę na spojrzenie i wyjaśnienie kwestii relacyjnych, które często skrywają się za pozornie obiektywnymi zarzutami. Uzyskane w ten sposób pole widzenia otwiera drzwi do opuszczenia utrwalonego status quo i wyznaczania nowych ścieżek rozwiązania oraz stylów zachowań.

Ta metoda doskonale sprawdza się zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym.

Edukacja coachingowa, jaką ukończyłam, obejmuje InterNational Leadership & InterCultural Coaching Program zgodnie z Metodą von Vermeulen. Charakteryzuje się ona integracją pracy nad ciałem w proces coachingowy, co dodatkowo wzbogaca i pogłębia nasze zrozumienie relacyjnych aspektów rozwiązywania problemów.